групи ТКД-91

Робоча навчальна програма дисципліни

„Інформатика і комп’ютерна техніка”

Для студентів заочної форми навчання

групи ТКД-91

№ з. п. Кількість годин Дата проведення № лекції № лабораторного заняття Годин на самостійну роботу Тема та зміст лекції, лабораторно-практичного заняття, семінару, самостійної роботи студентів Форма контролю Література
Змістовий модуль 1. Апаратне і системне програмне забезпечення
Тема 1. Теоретичні основи інформатики
Самостійна робота № 1 Тема: Вступ. Теоретичні основи інформатики. 1. Інформатика та інформаційні технології. 2. Комп’ютерне представлення даних. 3. Логічна структура комп’ютера. Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.9-11, 20-23
Самостійна робота № 2 Тема: Напрямки і перспективи розвитку обчислювальної техніки. 1. Дослідити історію розвитку обчислювальної техніки. 2. Вивчити документи відносно інформатизації суспільства. Вибіркова перевірка конспектів Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.11-20
Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера
Лекція № 1 Тема: Архітектура персональних ЕОМ. 1. Структура персонального комп’ютера. 2. Материнська плата. 3. Процесор та його характеристики. 4. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Фронтальне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.9-29 2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.32-49
Самостійна робота № 3 Тема: Зовнішня пам’ятькомп'ютера. 1. Жорсткий магнітний диск. 2. Накопичувачі на гнучких магнітних дисках. 3. Накопичувачі на оптичних дисках (CD-ROM,CD-RW) Усне опитування 1. Зарецька І.Т, Колодяжний Б.Г. Інформатика 10-11, с.53-62.
Самостійна робота № 4 Тема: Відео та аудіо система комп’ютера. 1. Монітор та відео карта. 2. Мікрофон, аудіо карта та акустична система ПК. Усне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.9-30 2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.60-69
Самостійна робота № 5 Тема: Пристрої введення. 1. Клавіатура та маніпулятори. 2. Сканери. 3. Цифрова фотокамера. Тестовий контроль 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.9-30 2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.89-99
Самостійна робота № 6 Тема: Пристрої виведення. 1. Принтери та плотери. 2. Призначення та характеристики допоміжних пристроїв, що входять до складу ПК: порт, проектор, модем, динаміки тощо). Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.9-30 2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. С.89-99
Самостійна робота № 7 Тема: Класифікація комп’ютерів. 1. Персональні комп’ютери. 2. Портативні ПК. 3. Інші види комп’ютерів (мейнфрейми, суперЕОМ, мініЕОМ, робочі станції). Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.30-32 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», с. 41-64
Самостійна робота № 8 Тема: Класифікація програмного забезпечення.
 1. 3 категорії програмного забезпечення.
 2. Системне програмне забезпечення.
 3. Прикладне програмне забезпечення
Тестовий контроль 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.35-49 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 114-132
Самостійна робота № 9 Тема: Файлова система ПК. 1. Поняття файлу. Ім.’я файлу. Атрибути. Шлях та специфікація файлу. 2. Каталоги та підкаталоги. Кореневий каталог. Дерево каталогів. 3. Шаблон (маска) групи файлів. Символи * та ? та приклади їх використання. Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 22-24, 131-132
Тема 3. Робота в середовищі Windows
Самостійна робота № 10 Тема: Операційна система Windows. 1. Вимоги до апаратної частини при роботі з ОС Windows. 2. Об’єктно-орієнтоване середовище ОС. 3. Головне меню ОС. Налаштування Панелі задач. 4. Завершення роботи з ПК. Дії при зависанні ПК. Фронтальне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.51-65
Самостійна робота № 11 Тема: Робота з вікнами 1. Прикладні вікна та їх елементи. 4 кнопки керування вікном. Операції з вікнами. 2. Діалогові вікна, їх елементи та дії з ними. Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.68-75
Самостійна робота № 12 Тема: Робота з об’єктами на робочому столі. Перевірка результатів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.68-93
Самостійна робота № 13 Тема: Стандартні та службові програми Windows. 1. Перелік і призначення стандартних програм Windows. 2. Службові програми Windows. Усне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.104-117
Лабораторна робота № 1 Тема: Робота з ОС Windows. Перевірка результатів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.104-117
Самостійна робота № 14 Тема: Налаштування параметрів ОС Windows. 1. Панель управління. Режими роботи: класичний і вигляд за категоріями. 1. Перелік і призначення програм Панелі управління. Усне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с. 93-100
Самостійна робота № 15 Тема: Використання стандартних та службових програм Windows. Перевірка результатів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.104-117
Самостійна робота № 16 Робота з дисками. 1. Структура магнітного диску. 2. Робота з магнітними дисками: запис та відновлення інформації, форматування, сканування, дефрагментація. Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 68-73
Самостійна робота № 17 Архівація даних 1. Поняття про стиснення даних. 2. Призначення та можливості програми WinRar для роботи з архівами Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 68-73
Самостійна робота № 18 Тема: Боротьба з комп’ютерними вірусами. 1. Види комп’ютерних вірусів. 2. Огляд антивірусного програмного забезпечення. 3. Методи захисту від комп’ютерних вірусів. Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.173-186
Змістовий модуль 2. Прикладне програмне забезпечення
Тема 4.Комп'ютерні системи та телекомунікації
Самостійна робота №19 Тема: Основи мережних технологій. 1. Комп’ютерні мережі, їх класифікація. Вимоги до сучасних комп’ютерних мереж. 2. Середовища передавання та їх характеристики. Методи передавання: комутація каналів, комутація повідомлень, комутація пакетів. 3. Функціонування та характеристики локальних мереж. Способи з’єднання. Пакети і протоколи. Усне опитування 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.125-127 2. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 22-24, 131-13
Самостійна робота № 20 Тема: Мережне обладнання ПК. 1. Апаратура локальної мережі: мережний адаптер, хаб, повторювач (репітер), міст, маршрутизатор, шлюз. 2. Установка мережного програмного забезпечення. Спільне використання ресурсів локальної мережі. Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.29-30, с.127-132
Самостійна робота № 21 Тема: Глобальна мережа Інтернет. 1. Принципи функціонування Інтернету: 5 рівнів функціонування, технологія «клієнт-сервіс», основні сервіси та протоколи Інтернету. 2. Адресація в Інтернет. 3. Способи підключення. Усне опитування 1. Зарецька І.Т, Колодяжний Б.Г. Інформатика 10-11, с.309-315 2. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.139-142
Самостійна робота № 22 Тема: Всесвітня павутина WWW. 1. Основні поняття служби WWW. 2. Веб-броузери. Профіль користувача. 3. Пошук інформації. Пошукові каталоги. Пошукові системи 4. Загальні відомості про електронну пошту. Поштові сервери. Вибіркова перевірка конспектів 1. Зарецька І.Т, Колодяжний Б.Г. Інформатика 10-11, с.322-326 2. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 435-443.
Самостійна робота № 23 Тема: Інтернет-спілкування. 1. Телеконференції. 2. Форуми. 3. Чати. 4. IP-телефонія Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 447-450
Самостійна робота №24 Тема: Проблеми безпеки і захисту інформації 1. Види порушень комп’ютерної безпеки в мережі. 2. Способи боротьби. Усне опитування 1. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 358-363; Ресурси Інтернет
Тема 5. Текстові процесори. Microsoft Word
ЛЕКЦІЯ № 2 Тема: Текстові процесори і настільні видавничі системи. Підготовка текстового документу засобами текстового редактора Word. 1. Текстові процесори та їх призначення. 2. Інтерфейс програми Word. Налаштування параметрів роботи програми Word. 3. Створення та збереження нового документу. Робота з текстом. Захист текстового документу паролем. Тестовий контроль 1. . Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 226-251 2. Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 211-253
Самостійна робота № 25 Тема: Робота з фрагментами тексту 1. Виділення одного та декількох фрагментів тексту. 2. Переміщення і копіювання тексту за допомогою клавіатури і миші. 3. Буфер обміну. 4. Пошук і заміна тексту. Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 251-256
Самостійна робота № 26 Тема: Керування вікном програми
 1. Режими перегляду документу та їх призначення.
 2. Встановлення масштабу.
 3. Виведення панелі інструментів на екран. Добавка і видалення кнопок.
 4. Керування вікнами документів
Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 233-235 2. Руденко В.Д. "Практичний курс iнформатики" с. 135-137
Самостійна робота № 27 Тема: Формування зовнішнього вигляду документу
 1. Оформлення сторінок. Нумерація сторінок
 2. Використання фону.
 3. Колонтитули.
Вибiркова перевiрка конспектiв. 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 202-208
Самостійна робота № 28 Тема: Додаткові можливості форматування текстових документів. 1. Створення і форматування списків. 2. Використання колонок. 3. Створення буквиць. Вибiркова перевiрка конспектiв. 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 177-183
Лабораторна робота № 2 Тема: Підготовка документу у Word. Основні прийоми форматування документу. Перевірка результатів Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 211-253
Самостійна робота № 29 Тема: Вставка та форматування графічних об’єктів. 1. Вставка об’єкта ClipArt. 2. Вставка об’єкта WordArt. 3. Вставка автофігур. 4. Робота з об’єктами: зміна розмірів, переміщення, форматування. Усне опитування 1. Шестопалов Є.А. «Інформатика, базовий курс», ст 125-163 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 211-253
Самостійна робота № 30 Тема: Організація інформації в таблицях. 1. Створення таблиць різними способами. 2. Редагування структури таблиць 3. Ручне та автоматичне форматування таблиць. Тестовий контроль 1. Шестопалов Є.А. «Інформатика, базовий курс», ст. 125-163 2. Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 211-253
Самостійна робота № 31 Тема: Математичні формули 1. Вставка об’єкта «формула». 2. Форматування формул. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 199-202
Самостійна робота № 32 Тема: Стильове форматування документів
 1. Форматування сторінок та розділів.
 2. Поняття про стилі. Стильове форматування документу. Створення власного стилю.
Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін.. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 199-202
Лабораторна робота № 3 Тема: Форматування складного текстового документу. Робота з таблицями та графікою у Word. Перевірка результатів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 199-202
Самостійна робота № 33 Тема: Засоби автоматизації завдань.
 1. Створення і збереження шаблону. Створення власних шаблонів.
 2. Робота з майстрами
 3. Створення і використання елементів автотексту.
 4. Автоматичне форматування. Копіювання формату.
 5. Використання макросів для автоматизації завдань
Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.218-219
Самостійна робота № 34 1. Додрукова підготовка документу. 2. Виведення на друк. Параметри друку. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 208-209
Тема 6. Табличні процесори. Microsoft Excel
ЛЕКЦІЯ № 3 Тема: Основні відомості про Microsoft Excel.Початок роботи
 1. Призначення та та основні елементи табличного процесора Excel.
 2. Налаштування параметрів роботи програми.
 3. Введення і редагування даних в Excel
 4. Виконання обчислень
Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 211-223
Самостійна робота № 35 Тема: Редагування робочої таблиці.
 1. Виділення даних: рядка, стовпця, діапазону, несуміжних діапазонів, аркуша.
 2. Копіювання та переміщення виділеної області..
 3. Автоматичне заповнення комірок.
 4. Вставка та видалення рядків і стовпців таблиці.
Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін.. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 230-233
Самостійна робота № 36 Тема: Форматування комірок. 1. Вирівнювання. 2. Об’єднання комірок 3. Параметри шрифтів. 4. Використання границь. 5. Автоформат. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 233-241 2. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.231-233
Самостійна робота № 37 Тема: Формати даних. в Excel 1. Встановлення формату. Округлення чисел. 2. Найпоширеніші формати та їх призначення Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.228-230
Лабораторна робота № 4 Тема: Оволодіння основними навиками роботи з Excel. Використання функцій в Excel Перевірка результатів 1. Шестопалов Є.А. «Інформатика, базовий курс», ст. 175-194 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 256-275
Самостійна робота № 38 Тема: Робота з вбудованою системою функцій. 1. Групи функцій. 2. Математичні та статистичні функції. 3. Логічні функції. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.238
Самостійна робота № 39 Тема: Ділова графіка. 1. Типи діаграм та призначення. 2. Створення діаграм. Редагування та форматування діаграм Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 250-255 2. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.240-245
Самостійна робота № 40 Тема: Засоби автоматизації введення даних 1. Використання прогресій 2. Використання списків користувача. Вибiркова перевiрка конспектiв Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.239-240
Самостійна робота № 41 Тема: Фільтрація та сортування списків в Excel . 1. Сортування даних. 2. Використання автофільтрів. 3. Розширений фільтр. Опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 241-245
Самостійна робота № 42 Тема: Робота з формами 1. Призначення кнопок панелі інструментів Форма. 2. Створення і використання форм. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 325-329
Самостійна робота № 43 Тема:Використання підсумків в таблицях Excel. 1. Автоматичні підсумки в Excel. 2. Підсумки за умовою. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.239-240
Лабораторна робота № 5 Тема: Впорядкування та пошук даних в електронних таблицях. Робота з діаграмами Перевірка результатів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.239-240
Самостійна робота № 44 Тема: Використання Excelдля проведення аналізу підприємницької діяльності. 1. Консолідація даних. 2. Зведені таблиці. Вибiркова перевiрка конспектiв 1. Гаєвський О.Ю. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 256-275
Самостійна робота № 45-46 Вивчення деяких найбільш часто вживаних функцій в Excel 1. Функції опрацювання дат. 2. Фінансові функції. 3. Функції роботи з текстом Вибiркова перевiрка конспектiв Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 359-363
Самостійна робота № 47 Тема: Друкування таблиць Excel 1. Параметри сторінки та попередній перегляд. 2. Область друку. Вибiркова перевiрка конспектiв. 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 255-261
Тема 7. Системи створення презентацій. Microsoft Power Point
Самостійна робота № 48 Тема: Основи роботи з Power Point 1. Поняття про мультимедіа. Комп’ютерна презентація. 2. Вікно програми та режими роботи. 3. Створення структури презентації, робота з текстом та об’єктами. Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін.. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 391-404
Самостійна робота № 49 Тема: Оформлення презентації. 1. Використання шаблонів презентації. Створення власного шаблону. 2. Оформлення окремих слайдів. Вибiркова перевiрка конспектiв. 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін.. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 391-404
Самостійна робота № 50 Тема: Налаштування презентації 1. Використання ефектів анімації. 2. Налаштування параметрів зміни слайдів. 3. Демонстрація презентації. Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 404-407
Лабораторна робота № 6 Тема: Створення презентації. Перевірка результатів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 391-404
Самостійна робота № 51 Тема: Налаштування презентації 1. Використання керуючих кнопок на слайдах. 2. Створення і використання гіперпосилань. 3. Створення меню. Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 391-404
Самостійна робота № 52 Тема: Звуковий супровід презентації. Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. с. 404-407
Тема 8. Системи управління базами даних. Microsoft Access
Самостійна робота № 53 Тема: Основні поняття баз даних. Робота з СУБД Access. 1. Бази даних, системи управління БД: основні поняття. 2. Проектування бази даних. 3. Загальна характеристика СУБД Microsoft Access 4. Створення таблиць у СУБД Access. Робота з таблицею в режимі конструктора. Опитування Тестовий контроль 1. Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 196-200 2. Зарецька І.Т. «Інформатика:навчальний посібник», ст. 425-434
Самостійна робота № 54 Тема: Створення бази даних 1. Властивості полів таблиці і їх значення. 2. Формати відображення даних Вибіркова перевірка конспектів 1.Зарецька І.Т. «Інформатика:навчальний посібник», ст. 425-434
Самостійна робота № 55 Тема: Пов’язування даних 1. Відношення між таблицями. 2. Встановлення зв’язків між таблицями Вибіркова перевірка конспектів 1. Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 196-200 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика:навчальний посібник», ст. 301-309
Самостійна робота № 56 Тема: Сортування і фільтрація даних 1. Сортування записів. 2. Прості фільтри даних. Розширений фільтр. Вибіркова перевірка конспектів
Самостійна робота № 57 Тема: Створення запитів 1. Поняття запиту. Властивості запитів, їх призначення. 2. Запит на вибірку. 3. Перехресний запит. 4. Параметричний запит. 5. Запит на зміну. Усне опитування 1. Руденко В.Д. «Курс інформатики», ст. 196-200 2. Гаєвський О.Ю. «Інформатика:навчальний посібник», ст. 301-309
Самостійна робота № 58 Тема: Використання виразів у запитах 1. Умови відбору. 2. Розрахунки в запиті. Вибіркова перевірка конспектів 1. Гаєвський О.Ю. «Інформатика:навчальний посібник», ст. 326-331
Самостійна робота № 59 Тема: Робота з формами. 1. Поняття форми. Види форм. 2. Побудова форм на основі таблиці та на основі запиту. Вибіркова перевірка конспектів 1. Зарецька І.Т. «Інформатика: навчальний посібник», ст. 442-453
Самостійна робота № 60 Тема: Створення елементів керування у формі. 1. Створення розрахункового поля у формі. 2. Використання перемикачів. 3. Додавання командних кнопок у форму. 4. Створення набору вкладок. Вибіркова перевірка конспектів Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с. 306-315
Самостійна робота № 61 Тема: Робота зі звітами. 1. Складові елементи звіту. 2. Способи створення звітів. Створення звітів за допомогою Майстра звітів. 3. Автоматичне створення звіту на основі таблиці або запиту. Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с.315-318
Самостійна робота № 62 Тема: Розрахунки у звітах. Вибіркова перевірка конспектів 1. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. с.287-301
Самостійна робота № 63 Тема: Сторінки доступу до даних 1. Конструктор сторінок 2. Елементи керування сторінками. Усне опитування 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с.430-441
Самостійна робота № 64 Тема: Макроси 1. Макроси та їх створення 2. Запуск макросв Вибіркова перевірка конспектів 1. Баженов В.А., Венгерський П.С. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. с.448-459
Підготовка до екзамену


8263008247091586.html
8263045473406607.html
    PR.RU™